13 jan 2006 16:00

Marokko

Instemming met het Akkoord over het vervoer van personen en goederen over de weg

Instemming met het Akkoord over het vervoer van personen en goederen over de weg

De Ministerraad keurde een nieuw Akkoord goed, betreffende het vervoer van personen en goederen over de weg tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk van Marokko. Dit akkoord vervangt het bestaande bilateraal akkoord tussen de BLEU en het koninkrijk van Marokko van 1981. De evolutie van het wegvervoer tussen de twee landen maakte het akkoord noodzakelijk. Het akkoord regelt de vervoersrelaties, op het vlak van het goederenvervoer en het personenvervoer, om de rechten en plichten van de operatoren van beide landen vast te leggen met het oog op de veiligheid van de personen, de verkeersveiligheid en de veiligheid van de commerciële relaties.