29 okt 2021 21:09

Masterplan met het oog op humane detentie III: evaluatie en dringende projecten

De ministerraad neemt een aantal beslissingen betreffende de evaluatie en een aantal dringende projecten binnen het masterplan humane detentie III. 

Ten eerste neemt de ministerraad akte van de evaluatie van het masterplan en benadrukt dat de projecten uit masterplan I, II en III worden uitgevoerd, mits een jaarlijkse evaluatie en rapportage van bevolking en capaciteit aan de hand van een aantal belangrijke parameters.

Ten tweede bevestigt ze dat de forensisch psychiatrische centra (FPC's) voorrang krijgen, zoals aangekondigd in het regeerakkoord van 30 september 2020. Ze stemt ook in met de verandering van site en de start van het overleg met de lokale overheden voor het FPC in Aalst, met het oog op de uitvoering van een uitgebreide studie naar de alternatieve sites. Ook zal in het bestek van de overheidsopdracht in een eventuele uitbreiding van de capaciteit van 120 naar 180 plaatsen worden voorzien. 

Ten derde keurt de ministerraad de toevoeging van 15 detentiehuizen aan het masterplan goed.