25 apr 2003 17:00

Materiaal voor het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke hardware voor het Crisiscentrum evenals bijkomende dienstprestaties, ten voordele van het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie (BCBI) van Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke hardware voor het Crisiscentrum evenals bijkomende dienstprestaties, ten voordele van het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie (BCBI) van Defensie.

Deze opdracht kadert in de Belgische deelname aan het Helios II-systeem, waartoe België op 6 maart 1998 is toegetreden. De periode voor het testen van de integratie van de verschillende centra (Frankrijk, Italië, Spanje en België) begint op 1 oktober 2003. De opdracht moet dan ook zo spoedig mogelijk worden uitgeschreven.