27 feb 2015 16:42

Matige genoegdoening voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na het intrekken van een seksistische campagne die aanzette tot seksuele intimidatie

De antidiscriminatiewet verbiedt elk “ongewenst gedrag dat met het geslacht verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd”. Door de afbeelding, de slogan, de seksistische stereotypen die worden uitgedragen en de verwijzing naar een vroeger incident van seksuele intimidatie van een hostess, werden in deze affiche alle criteria samengebracht om te kunnen spreken van het aanzetten tot seksuele intimidatie.  

 

Woensdag laatsleden eiste het Instituut de onmiddellijke stopzetting van de campagne en het verwijderen van de affiches. “We betreuren evenwel de wijze waarop de organisatoren proberen om zich via de media een slachtofferrol aan te meten. Ze lijken de affiche te hebben ingetrokken uit vrees voor een proces en gerechtelijke kosten, en niet omdat ze zich bewust zijn van de ernst van hun daden en in het bijzonder van het feit dat hun affiche strafrechtelijk strafbaar is”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verwezenlijken heeft onze maatschappij nood aan een mentaliteitsverandering. De rol van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is om deze verandering op gang te brengen door het toepassen van de antidiscriminatiewet.”


Steeds meer vrouwen doen hun intrede in de sportwereld in het algemeen en de wielerwereld in het bijzonder: op de fiets en ernaast. Toch blijft het beeld van deze wereld erg mannelijk. Daarom moet de strijd tegen genderstereotypen en seksuele intimidatie een prioriteit zijn van iedereen.


Contact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Elodie Debrumetz
gsm: 04 97 23 67 67
tel : 02 233 42 65
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be