19 dec 2003 16:00

Maximumfactuur

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Dit ontwerp beoogt de verhoging van de leeftijdsgrens voor de maximumfactuur van de kinderen tot en met 18 jaar. Deze uitbreiding van de maximumfactuur werd voorzien in het regeerakkoord en regering had in het kader van de begrotingsdoelstelling 2004 besloten ze dit jaar in te voeren. Deze maatregel heeft een financiële weerslag die geraamd wordt op 150.000 euro per jaar. Het ontwerp heeft een gunstig advies van het Verzekeringscomité en van de Commissie van Begrotingscontrole gekregen. Ter herinnering. De maximumfactuur is een bijkomende beschermende maatregel, die toegevoegd werd aan het verplichte verzekeringsstelsel teneinde de gezinnen met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van ziekte te beschermen op het moment dat die gezinnen reeds een bepaald aantal persoonlijke aandelen hebben gedragen. Het ontwerp wordt voor advies binnen een termijn van vijf dagen doorgestuurd naar de Raad van State.