05 mrt 2004 16:00

Maximumfactuur

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van een artikel (*) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van een artikel (*) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Dit ontwerp moet de financiële regels van de sociale en fiscale franchise, die de voorloper is van de maximumfactuur (***), en die van de wet op laatstgenoemde in overeenstemming brengen. (*) artikel 37 septiesdecies, tweede lid. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994. (***) koninklijk besluit van 22 maart 1999.