28 jun 2006 13:52

Mededeling over SWIFT- zaak

Op vraag van de Eerste Minister, de Ministers van Justitie en Financiën werden over de SWIFT-zaak drie rapporten gemaakt door resp. de Veiligheid van de Staat, de CETIF en de NBB. De regering zal deze rapporten overmaken aan het Comité I en haar Parlementaire Opvolgingscommissie.

Op vraag van de Eerste Minister, de Ministers van Justitie en Financiën werden over de SWIFT-zaak drie rapporten gemaakt door resp. de Veiligheid van de Staat, de CETIF en de NBB. De regering zal deze rapporten overmaken aan het Comité I en haar Parlementaire Opvolgingscommissie.

Op vraag van de Eerste Minister, de Ministers van Justitie en Financiën werden over de SWIFT-zaak drie rapporten gemaakt door resp. de Veiligheid van de Staat, de CETIF en de NBB. De regering zal deze rapporten overmaken aan het Comité I en haar Parlementaire Opvolgingscommissie. Uit de eerste analyse van deze rapporten blijkt dat de gegevens van SWIFT die werden opgevraagd door administratieve dagvaardingen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën gegevens zijn die SWIFT bijhoudt in zijn normale afhandeling van activiteiten in zijn Amerikaans dochter, die gevestigd is in de Verenigde Staten en dat de Amerikaanse regering deze gegevens heeft verkregen van die SWIFT dochtermaatschappij. Dit werd vandaag ook bevestigd door het Amerikaanse Ministerie van Financiën aan de Belgische regering. De regering heeft aan het College voor Inlichtingen en Veiligheid de opdracht gegeven verder te onderzoeken of geen belangen van Belgische onderdanen werden geschonden en of de Belgische wetgeving werd nageleefd. Tevens werd het College belast om na te gaan of de bestaande controlemechanismen al dan niet moeten worden aangepast. Vanzelfsprekend zal de regering deze conclusies van het College ook overmaken aan het Comité I en haar Parlementaire Opvolgingscommissie.