30 aug 1996 17:00

Mededeling uitgesproken door de Eerste Minister Jean-Luc Dehae\- ne ti
jdens de persconferentie na de Ministerraad