05 okt 2012 19:51

Mededinging voor nieuwe concessiehouder van de installaties van het Internationaal Perscentrum

Het Internationaal Perscentrum zal een concessie toekennen voor de exploitatie van zijn technische en audiovisuele installaties. De ministerraad geeft op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo de toestemming om hiervoor een procedure voor mededinging uit te schrijven. 

Voor de exploitatie en de full-service-ondersteuning van de technische en audiovisuele installaties van het Internationaal Perscentrum (Residence Palace) zal de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een concessie van openbare dienst toekennen via een procedure van mededinging. De concessieovereenkomst geldt van 1 augustus 2013 tot 31 juli 2018 met twee mogelijke verlengingen van een jaar.