09 feb 2024 18:15

Medical Hub: integratie in het ziekenhuislandschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het de integratie van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in het Belgisch ziekenhuislandschap.

De medische responscapaciteit op het nationale grondgebied binnen het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) zal worden vernieuwd. Het is in deze zin dat het project om het MHKA te ontwikkelen tot een Medical Hub is vastgelegd in het STAR-plan dat de regering heeft goedgekeurd. De Medical Hub is een van de schakels in de keten van de Belgische aanpak van “nationale veerkracht”.

Het MHKA zal zich in de toekomst ook meer openstellen voor het lokaal sociaaleconomisch weefsel en het aanbod van civiele zorg blijven integreren in de locoregionale omgeving. Het ontwerp laat de integratie van het MHKA in het Belgische ziekenhuislandschap toe om het enerzijds te kunnen inbedden in de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken, en anderzijds om specifieke niches als referentiepunt te kunnen ontwikkelen ten dienste van de bevolking.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14/7, tweede en vierde lid, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen