28 mrt 2003 16:00

Medisch onderzoek voor sommige ambtenaren

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 met betrekking tot de regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 met betrekking tot de regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten.

Het is de bedoeling een aantal wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 1999, dit om de nieuwe regeling voor aannemingsonderzoeken van ambtenaren en vervroegde oppensioenstelling om medische redenen uitvoerbaar te maken.