12 mei 2014 14:07

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes!

Medische beeldvorming heeft een enorme vooruitgang mogelijk gemaakt in de moderne geneeskunde. Zonder röntgenfoto's, MRI of CT-scans bijvoorbeeld zou de diagnose en opvolging van heel wat ziekten bijna onmogelijk zijn. Toch is er ook een keerzijde aan het veelvuldig gebruik van medische beeldvorming. Zo is de stralingsbelasting voor de bevolking als gevolg van diagnostische onderzoeken sterk gestegen.

Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sinds 2012 de campagne ‘Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes. Wees er zuinig mee’, die zich zowel tot het grote publiek als tot artsen en tandartsen richt.

 

Centraal in de campagne staat de website www.zuinigmetstraling.be die bezoekers informeert over medische beeldvorming. Zowel het belang van medische beeldvorming als de risico’s bij onnodig gebruik komen daarbij aan bod. Verder biedt de website concrete tips aan voor patiënten, ouders, voorschrijvende artsen, radiologen, nuclearisten en tandartsen. Voor de voorschrijvende artsen bestaan ook richtlijnen die hen moeten helpen de meest aangewezen beeldvormingsmethode voor elke patiënt te kiezen.

 

Alle artsen en tandartsen krijgen een persoonlijke brief met uitleg over de nieuwe campagne, samen met enkele affiches voor hun wachtzaal en een aantal folders om aan patiënten mee te geven. Op verschillende Vlaamse en Franstalige radiozenders draaien de komende weken ook 6 spotjes om de campagne in de verf te zetten.

 

Ook op het terrein zijn er veranderingen merkbaar. Zo is sinds 1 april 2014 het substitutierecht voor radiologen van kracht, waardoor radiologen een aangevraagd onderzoek kunnen vervangen door een onderzoek dat meer aangewezen is volgens de richtlijnen voor goed gebruik (bijvoorbeeld een minder stralingsbelastend onderzoek). Ook wordt er werk gemaakt van een uitbreiding van het MRI-park, zodat er een betere spreiding en toegankelijkheid is voor alle Belgische patiënten. Dit is belangrijk, aangezien MRI-onderzoeken niet stralingsbelastend zijn voor de patiënt. De stapsgewijze en gecontroleerde uitbreiding gebeurt in overleg met BELMIP (Belgian Medical Imaging Platform).


www.zuinigmetstraling.be
www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming

Contactpersoon:
Jan Eyckmans
0495/25.47.24

Kathleen Sottiaux
0473/94.29.63