13 mei 2005 17:00

Medische beeldvorming en klinische biologie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, die de globale begroting van de financiële middelen van heel het land vastleggen voor de verstrekkingen in 2004 op het gebied van de medische beeldvorming en de klinische biologie, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, die de globale begroting van de financiële middelen van heel het land vastleggen voor de verstrekkingen in 2004 op het gebied van de medische beeldvorming en de klinische biologie, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De globale begroting van de financiële middelen voor de medische beeldvorming in heel het land bedraagt 855.570.000 euro in 2004. Het bedrag omvat 288.877.000 euro voor verstrekkingen aan gehospitaliseerde patiënten en 566.693.000 euro voor verstrekkingen aan niet gehospitaliseerde patiënten. De globale begroting van de financiële middelen voor verstrekkingen op het gebied van klinische biologie bedraagt 896.112.000 euro in 2004. 464.876.000 euro hiervan zijn verstrekkingen aan gehospitaliseerde en 431.236.000 euro aan niet gehospitaliseerde patiënten. Beide ontwerpen treden op 1 januari 2004 in werking. Ze worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.