18 nov 2005 16:00

Medische verkiezingen 2006

Tot vaststelling van regels voor de medische verkiezingen

Tot vaststelling van regels voor de medische verkiezingen

Op voorstel van de Heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals voorzien in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**). De doelstelling is de termen van het koninklijk besluit te updaten, gelet op de nieuwe benamingen die bij het RIZIV in werking zijn getreden met betrekking tot de Medische evaluatie- en controledienst. Het ontwerp giet de tekst inzake de bij de medische verkiezingen betrokken organen in een pragmatischere vorm en neemt voor de samenstelling van het hoofdtelbureau het handigere model over van de laatste tandheelkundige verkiezingen. Dit ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 8 augustus 1997. (**) artikel 211, §1, gecoördineerd op 14 juli 1994.