22 jun 2012 18:28

Meer bevoegdheden voor de veiligheidsagenten in het openbaar vervoer- tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vandaag de maatregelen om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken definitief goed. Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het goedgekeurde voorontwerp van wet zal het mogelijk maken de veiligheid in het openbaar vervoer van ons land te verbeteren. De veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen zullen meer bevoegdheden krijgen door hen toe te laten op een meer doeltreffende wijze op te treden binnen een territoriale perimeter die ruimer en beter bepaald wordt. Dit mits naleving van de filosofie van de huidige wet die de prestaties die door de veiligheidsagenten worden uitgeoefend strikt omkadert en de huidige rolverdeling tussen politiediensten en veiligheidsdiensten vastlegt. Meer concreet zijn dit de nieuwe maatregelen:

 • De veiligheidsagenten kunnen de identiteitskaart van de reiziger eisen binnen de gevallen die strikt door de wet worden bepaald, met name in geval van inbreuk op de geldende wetgeving inzake openbaar vervoer.
 • Bij een gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad die gepleegd wordt bij het openbaar vervoer of in geval van inbreuk op de in het openbaar vervoer geldende regelgeving die de veiligheid van reizigers ernstig in het gedrang brengt, of de zijne, wordt de tijd om personen staande te houden – in afwachting van de komst van de politie – verhoogd van 30 minuten naar maximum 2 uren volgens de voorwaarden die in de wet strikt bepaald worden. Evenwel, in geval van weigering zich te identificeren, kan deze vatting slechts maximum 30 minuten duren, en dit in afwachting van de komst van de politiediensten.

 

 • De plaatsen waar de veiligheidsagenten kunnen optreden, worden ook uitgebreid:
 •  

  • De bovengrondse infrastructuren die toegankelijk zijn voor het publiek, de tram- en busstations en de ondergrondse premetrostations
  • Bij een verkeersongeval, gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad die zojuist werd gepleegd of in geval van gedrag dat de veiligheid van derden of van betrokkene ernstig in het gedrang brengt op de openbare weg binnen een perimeter van 15 meter gelegen rond het voertuig van de openbare vervoersmaatschappij, wanneer de politiediensten niet aanwezig zijn en in afwachting van de komst van deze politiediensten
  • De mogelijkheid om tussen te komen op plaatsen die worden uitgebaat in concessie van de vervoersmaatschappijen aan derden of bij plaatsen die gelieerd zijn aan een andere transportmaatschappij, voor zover er een samenwerkingsakkoord bestaat.

   

   

 •  
 •