21 dec 2023 10:46

Meer dan 5 miljoen verstuurde belastingafrekeningen

De FOD Financiën stuurde van augustus tot december 5 783 973 aanslagbiljetten, belastingafrekeningen in de personenbelasting de deur uit. Wie een geactiveerde eBox heeft vindt die daar terug en iedereen kan dat aanslagbiljet ook altijd zien in MyMinfin.  

Hoewel de wettelijke termijn om de aanslagbiljetten te versturen, loopt tot 30 juni 2024 zijn er nu al 76 % van de afrekeningen verstuurd (5,8 miljoen/7,6 miljoen).

Het groot aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (3,9 miljoen) en het nog steeds groeiend aantal gebruikers van Tax-on-web (3,4 miljoen) in combinatie met een steeds kleiner wordend aantal papieren aangiften (264.000), maken een snelle afhandeling mogelijk.

Van die 5,8 miljoen afrekeningen zijn er 2.927.650 met een teruggave aan de burger voor een totaal bedrag van 3,9 miljard €, 1.785.848 met een te betalen bedrag voor een totaal van 2,9 miljard € en 1.070.475 met een saldo 0.

Individueel kan het moment waarop de belastingafrekening verstuurd wordt van jaar tot jaar variëren.