19 jun 2017 15:47

Meer dan half miljoen jobstudenten in 2016

In 2016 werkten voor het eerst meer dan 500.000 jongeren als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De studentenarbeid kende in 2016 zijn belangrijkste stijging sinds 2012.

Grootste stijging sinds 2012

In 2016 hebben 502.297 studenten gedurende ten minste één dag een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 5% meer dan een jaar eerder. Daarmee komt het aantal jobstudenten voor het eerst boven het half miljoen uit.

Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is ook met 4,9% gestegen, tot 56.607.

Het aantal aangegeven dagen studentenarbeid nam toe tot meer dan 11,7 miljoen, een toename met 6,5% ten opzichte van 2015. Ter herinnering, tot en met 2016 werd studentenarbeid aangegeven in dagen: een bij de RSZ aangegeven dag is dus niet noodzakelijk een volledige werkdag; ook prestaties van een paar uur werden als een volledige werkdag aangegeven. Sinds 1 januari 2017 verloopt de aangifte in uren.
In totaal keerden werkgevers in 2016 voor 885 miljoen euro studentenlonen uit (+8,5% ten opzichte van 2015).

Deze stijgingen zijn de grootste sinds 2012, toen de regels op studentenarbeid werden versoepeld.

De gemiddelde jobstudent

Een gemiddelde student werkte in 2016 23,4 dagen, verdeeld over 1 à 2 jobs, en verdiende daarmee 1.762 euro. Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen mits het de enige inkomsten zijn van de student.

Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief was, zakt van 37% in 2012 naar 27% in 2016, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg van 12 naar 18%.

50 dagen worden 475 uur

Jobstudenten hadden in 2016 recht op 50 dagen waarin ze tegen verminderde sociale bijdragen konden werken. Sinds 1 januari 2017 is dat pakket uitgebreid tot 475 uur per jaar.

De cijfers hebben betrekking op studenten tewerkgesteld in zowel de privésector als bij de overheid. Meer cijfers over de studentenarbeid in 2016 vindt u terug op de website van de RSZ: http://rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/aanvullende-jaarstatistiek-over-de-studentenarbeid