24 jul 2013 18:02

Meer gespecialiseerde rechters om grote fiscale fraude aan te pakken

Om te vermijden dat grote fiscale zaken nog verjaren door een gebrek aan gespecialiseerde kennis, investeren minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez in acht extra rechters gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden. De justitiehervorming, die meer gespecialiseerde magistraten als een van haar hoofddoelstellingen heeft, krijgt hiermee een duwtje in de rug.

Elke bijkomende rechter in fiscaal-financiële zaken kan tot 3 miljoen euro genereren. De 8 bijkomende fiscale rechters kunnen potentieel tot een geschatte meeropbrengst van 24 miljoen euro leiden. Daarmee wordt de investering die deze extra rechters met zich meebrengt, dubbel en dik terugverdiend.

De maatregel sluit aan bij de extra middelen die Minister Turtelboom eerder had gevraagd en gekregen voor de versterking van de parketten in fiscale aangelegenheden en waarvan de aanwervingsprocedur reeds loopt.

Met deze maatregelen moet justitie kunnen vermijden dat een zaak niet binnen de redelijke termijn kan worden afgehandeld. Heel wat fiscale aangelegenheden vragen immers gespecialiseerde kennis en door het vele werk hebben magistraten niet altijd de tijd om zich voldoende in te werken in een bepaalde materie, waardoor complexe fraudezaken soms dreigen te verjaren.

De 8 extra rechters zullen worden ondersteund door 7 bijkomende griffiers en verdeeld worden over het arrondissement Brussel (3), Antwerpen (1), Luik (1), Henegouwen (1), Oost- en West-Vlaanderen (elk 1). De aanwervingsprocedure zal een 6-tal maanden in beslag nemen.

Minister Turtelboom is tevreden met de bijkomende rechters: “Voldoende gespecialiseerde kennis is cruciaal in ingewikkelde aangelegenheden als fiscaal-financiële zaken. Gezien de grote bedragen die vaak gemoeid gaan met dit soort zaken, is het voor ons prioriteit dat hier hoog op wordt ingezet. De extra krachten zullen het werk vergemakkelijken.”

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez: “Eén van de belangrijkste zaken in fraudebestrijding die moeten worden veranderd is zorgen dat alle grote fraudezaken wel degelijk tot een goeie afloop leiden bij justitie. Dit is daarin een essentiële stap.”

Een goedwerkende justitie is niet alleen essentieel voor het vertrouwen van de burger in de overheid, maar kan ook heel wat geld opbrengen. Zo brachten de onmiddellijke inningen vorig jaar 268 miljoen euro op, de minnelijke schikkingen 64 miljoen euro, de boetes opgelegd bij veroordelingen 52 miljoen euro, de gerechtskosten 22 miljoen euro en de verbeurdverklaringen 35 miljoen euro.