13 aug 2020 14:16

Meer illegale ontsmettingsmiddelen en alcoholgels in omloop sinds Covid-19-crisis

Het aantal illegale biociden op de Belgische markt is sinds de aanvang van de Covid-19-crisis gestegen. Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid screenden tijdens 195 controles verschillende ontsmettingsmiddelen en alcoholgels. Een hele reeks van producten had geen toelating  om in België verkocht en gebruikt te worden of werd ingezet in de strijd tegen Covid-19 zonder hiervoor erkend te zijn. De milieu-inspecteurs stelden in totaal 14 proces-verbalen op en schreven 45 waarschuwingen uit.

Biociden zijn middelen om schadelijke organismen te bestrijden, zoals bijvoorbeeld  
insectenbestrijdingsmiddelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Ook alcoholgels met meer dan 60% alcohol zijn biociden,
als ze geen therapeutische indicatie hebben. Biociden zijn nuttig, maar kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Alle biociden die op de Belgische markt komen, moeten daarom eerst goedgekeurd worden door de  FOD Volksgezondheid.

De FOD Volksgezondheid evalueert de samenstelling van het product en controleert onder andere of het etiket de nodige richtlijnen voor veilig gebruik bevat. Zo streeft de FOD ernaar de risico’s voor milieu en gezondheid te beperken. Na de uitbraak van Covid-19 heeft de FOD Volksgezondheid meer dan 430 tijdelijke toelatingen toegekend aan bepaalde types van biociden die bewezen effectief zijn in het bestrijden van virussen.

Van eind maart tot juli heeft de milieu-inspectie de online en fysieke verkoop van desinfecterende schoonmaakmiddelen en alcoholgels gecontroleerd. De controles gingen door bij grootwarenhuizen, winkels, apothekers en invoerders. De inspecteurs checkten of de biociden een toelating hadden om verkocht te worden in België en of de etikettering en het gebruik van de producten in orde was met de regelgeving. Enkel de producten die erkend zijn als effectief in het bestrijden van Covid-19, mogen hiervoor verkocht en gebruikt worden.  Verder evalueerde de inspectie ook of de producten de correcte samenstelling hadden. Meerdere tonnen illegale biociden werden van de markt gehaald. Ook de volgende maanden zullen de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid blijven controleren om illegale biociden zoveel mogelijk van de Belgische markt te weren.

De FOD Volksgezondheid wijst erop dat enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het desinfecteren van ruimtes en oppervlakken in ondernemingen. Niet alle desinfecterende biociden zijn effectief tegen Covid-19, raadpleeg dus steeds zorgvuldig de toelatingsakte. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten strikt gerespecteerd worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Gebruik enkel toegelaten alcoholgels en volg nauwgezet de richtlijnen voor veilig gebruik. Volgens een aanbeveling van de WGO moeten alcoholgels minimum 70 % alcohol bevatten om bacteriën en bepaalde virussen zoals COVID-19 te bestrijden.

 

Desinfecterende ontsmettingsmiddelen en alcoholgels die effectief zijn tegen COVID-19 en werden toegelaten door de FOD Volksgezondheid, vind je terug op www.biocide.be.

 

Contact: info.biocides@health.fgov.be