27 sep 2013 15:53

Meer informatie voor gebuikers van elektronische communicatiediensten en omroepdistributiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed over de diensten van elektronische communicatie en omroepdistributie.

Operatoren die elektronische communicatiediensten en omroepdiensten aanbieden moeten een informatiefiche per tariefplan opstellen, zodat de consumenten op eenvoudige wijze de verschillende diensten kunnen vergelijken. De informatiefiches zijn een aanvulling op de website van de operator en op het programma voor tariefvergelijking van de overheid: www.bestetarief.be. De operator moet de consument de informatiefiche afleveren en ze aan zijn verkoopsovereenkomst toevoegen.

Het dossier wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten