23 mrt 2017 15:25

Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers

De ministerraad keurt het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers goed dat werd afgesloten tussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en de sector van de apothekers.

Het meerjarenkader bundelt verschillende beleidsinitiatieven en stippelt een ontwikkelingstraject uit voor zelfstandige en coöperatieve apotheken met oog op het bevorderen van de levenskwaliteit van patiënten door effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Het zet belangrijke stappen richting kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare farmaceutische zorg, versterkt en vernieuwt de rol van officina-apothekers en streeft naar een verdere digitalisering van de processen van farmaceutische zorgverlening.

Dit meerjarenkader wordt gerealiseerd zonder bijkomende middelen door middel van een budgetneutrale herschikking van de honoraria van de officina-apotheker.

Het kader biedt nieuwe perspectieven voor de patiënt, de officina-apotheker en de overheid:

  • patiënten krijgen toegang tot nieuwe diensten zoals een proactieve opvolging van hun medicatie door hun huisapotheker
  • de officina-apotheker krijgt de kans zich te (her)profileren en verder te ontplooien in de eerste lijn
  • de overheid ziet de huisapotheker een actieve rol opnemen in de hervorming van de chronische zorg naar geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid, opent perspectieven op kosteffectiever gebruik van geneesmiddelen en zet concrete stappen naar duurzame oplossingen voor kwalitatieve en toegankelijke farmaceutische zorg