20 mrt 2003 12:00

Meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen.

Dit project stelt de ecologische normen vast waaraan de bedrijfsvoertuigen die voor herbelegging in aanmerking komen moeten voldoen en regelt de datum van inwerkingtreding van de wet van 14 januari 2003. (*) in uitvoering van de artikelen 2, § 2, en 8 van de wet van 14 januari 2003.