21 nov 2003 16:00

Mensenrechten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering (*) van een initiatief inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering (*) van een initiatief inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Het project beoogt de financiering van de opleiding van 14 studenten uit de Democratische Republiek Congo en uit Rwanda aan de Koninklijke Militaire School. De vorming van deze militaire beursstudenten is onder meer gericht op de eerbiediging van de mensenrechten en conflictpreventie en zal bijdragen tot de totstandkoming van een geïntegreerd leger in de Democratische Republiek Congo, een onontbeerlijke voorwaarde voor de stabiliteit van het land, dat al jaren lijdt onder de burgeroorlog. (*) op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.