29 sep 2011 13:25

Mercuriusproject

Concessieovereenkomst voor de inning van bijdragen, de aanmaak, de personalisatie, de verspreiding van het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel

Concessieovereenkomst voor de inning van bijdragen, de aanmaak, de personalisatie, de verspreiding van het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel

De ministerraad beslist op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe om de concessieovereenkomst voor de aanmaak, de personalisatie, de verspreiding en de inning van bijdragen voor het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel aan de firma ZETES nv toe te kennen.

De overheidsopdracht werd op 15 april 2011 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Na analyse van de offertes door het gunningscomité werd de firma ZETES nv weerhouden.

De bijdrage voor het rijbewijs werd vastgelegd op 20 euro en de vergoeding voor de concessionaris op 5,09 euro. De concessionaris zal dus 14,91 euro vergoeding aan de overheid terugbetalen.