23 dec 2004 16:00

Methodologische gids

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, de heer Bruno Tobback, Minister van leefmilieu, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad de methodologische gids goed, voor de aankoop van informatica-, fax, en kopieermateriaal die die door de federale overheidsdiensten zal worden gebruikt.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, de heer Bruno Tobback, Minister van leefmilieu, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad de methodologische gids goed, voor de aankoop van informatica-, fax, en kopieermateriaal die die door de federale overheidsdiensten zal worden gebruikt.

De Ministerraad besliste op 20 en 21 maart 2004 om de Federale Overheidsdiensten aan te moedigen om milieuvriendelijk informaticamateriaal, zoals vaste en draagbare PC, scherm, en bureaumateriaal, zoals printer, kopieermachine, fax, papier en toner, aan te kopen. Daarom stelde men een methodologische gids op voor de aankoop van informatica-, fax en kopieermateriaal. De gids dient om de federale diensten te helpen om het informatica-, fax en kopieermateriaal zo goed mogelijk te kiezen en te gebruiken. Zo kunnen ze de nieuwe milieubepalingen naleven. De voorgestelde milieucriteria zijn voornamelijk technische specificaties. Men zal de gids kunnen raadplegen op de website www.gidsvoorduurzameaankopen.be.