04 jun 2004 17:00

Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame ontwikkeling, keurde de Ministerraad de Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen voor de federale administraties goed.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame ontwikkeling, keurde de Ministerraad de Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen voor de federale administraties goed.

Deze gids is het gevolg van de beslissing van de Ministerraad van 20 en 21 maart 2004, tijdens dewelke beslist werd het aanschaffen van milieuvriendelijke voertuigen door de federale administraties te promoten (*). Het doel van deze gids is de betrokken federale administraties te helpen om hun offerteaanvraag correct op te stellen en om de voertuigen zo goed mogelijk te kiezen om zo deze nieuwe milieubepalingen na te leven. (*) overeenkomstig de Europese richtlijn 1999/94/EG.