08 jul 2016 10:51

Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat nu?

Brussel, 8 juli 2016 ––  Slachtoffers van partnergeweld moeten beschermd worden, ook als ze in België zijn in het kader van gezinshereniging. Slachtoffers en professionals zijn echter vaak niet op de hoogte van de specifieke rechten en plichten in deze situatie. Daarom heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen samen met CIRÉ de brochure ‘Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat zijn mijn rechten?’ geactualiseerd en vertaald. De brochure wordt eerstdaags ruim verspreid naar parket, politie, hulpverlening en integratiediensten.

Slachtoffers van partnergeweld in het kader van gezinshereniging bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie. Wie haar of zijn rechten niet kent en geen Nederlands spreekt, heeft het moeilijk om hulp te zoeken. Bovendien leven deze slachtoffers vaak zeer geïsoleerd, wat hun moeilijkheden nog versterkt. Slachtoffers van partnergeweld moeten aan hun onveilige situatie kunnen ontsnappen zonder het risico te lopen om hun verblijfsvergunning te verliezen.

De brochure ‘Migrant en slachtoffer van partnergeweld. Wat zijn mijn rechten?’ van CIRÉ (Coordination et Initiatives Réfugiés et Étrangers) verduidelijkt de verschillende rechten en plichten van deze slachtoffers en de mogelijke stappen om slachtoffers en/of hun kinderen te beschermen. De brochure is daarom een hulpmiddel om professionals en slachtoffers beter te informeren en te ondersteunen. De brochure weerlegt ook de mythe dat deze slachtoffers van partnergeweld vijf jaar bij hun partner moeten blijven.

“Deze brochure komt tegemoet aan de dringende vraag van zowel slachtoffers als mensen op het terrein naar meer informatie en een betere samenwerking. Geweld waarvan voornamelijk vrouwen het slachtoffer worden, zoals partnergeweld, vormt ook in België nog steeds een belangrijk obstakel voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijft daarom inzetten op de ontwikkeling en verspreiding van concrete hulpmiddelen waarmee slachtoffers in de praktijk geholpen kunnen worden”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De verspreiding van deze brochure kadert in de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). Dit Verdrag werd op 14 maart 2016 door België geratificeerd.

De brochure is te downloaden op de website van CIRÉ en kan gratis besteld worden via e-mail naar gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of telefonisch op het nummer 02/233 42 65.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
Cel communicatie
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be