22 okt 2010 13:09

Migratie- en asielbeleid

Aanwerving van bijkomende personeelsleden asieldiensten

Aanwerving van bijkomende personeelsleden asieldiensten

Gezien het toenemende aantal asielaanvragen heeft de ministerraad beslist het personeel van de asieldiensten te versterken. De ministerraad bekrachtigt hiermee de beslissingen van het kernkabinet van 30 september 2010.  Vanaf november 2010 worden er bij de dienst Vreemdelingenzaken 57 ambtenaren, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen 41 ambtenaren en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10 ambtenaren aangeworven. Het personeel dat werd aangeworven na beslissing van de ministerraad van 16 oktober 2009 en 22 maart 2010 wordt tot eind 2011 gehandhaafd.

Om anderzijds te blijven investeren in voldoende opvang van asielzoekers heeft de Ministerraad ook twee andere punten van de beslissingen van het kernkabinet van 30 september 2010 bekrachtigd. De plaatsen die in 2010 extra werden ingericht, worden verlengd voor het jaar 2011. Bovendien zijn middelen vrijgemaakt om 2000 lokale opvanginitiatieven op te starten in de schoot van de OCMW's. Die krijgen de garantie dat het contract over 2 jaar loopt, met een opzegtermijn van 3 maanden.