27 aug 2015 16:58

Migratiecrisis in de Middellandse Zee - deelname van een Belgische officier aan operatie EUNAVFOR MED

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van een Belgische officier aan het Force Headquarter van operatie EUNAVFOR MED, in het kader van de migratiecrisis in de Middellandse Zee.

De Belgische officier zal deelnemen aan het Force Headquarter aan boord van het Italiaanse stafschip CAVOUR, van 26 juin 2015 tot eind december 2015. Hij krijgt het statuut  operationele inzet, waarnemingsinzet (KB-03 - coëfficiënt 2) toegekend.

De militaire EU-operatie EUNAVFOR MED heeft als doel om het ‘business model’ van smokkelaars en mensenhandelaars in de Middellandse Zee te ontwrichten. In de eerste fase zal de operatie erop gericht zijn de netwerken en routes van smokkelaars te identificeren. De tweede en derde fase van de operatie zal zich toeleggen op het zoeken en het in beslag nemen van de middelen van de smokkelaars.