06 jun 2007 18:04

Milieuvriendelijke auto's: Unizo en Federauto vergissen zich

Volgens Unizo en Federauto zou de regering de bedrijfswagens van bedrijven en zelfstandigen willen uitsluiten van een korting op milieuvriendelijke wagens. Ter herinnering, zie hierna het letterlijk citaat uit het persbericht na afloop van het regeringsconclaaf in Leuven:

"De aankoop van CO2-zuinige wagens moet sterker worden aangemoedigd. Daartoe wordt de bestaande belastingsvermindering voor wagens beneden respectievelijk 105 en 115 g CO2 omgezet in een korting op factuur bij aankoop.

Volgens Unizo en Federauto zou de regering de bedrijfswagens van bedrijven en zelfstandigen willen uitsluiten van een korting op milieuvriendelijke wagens. Ter herinnering, zie hierna het letterlijk citaat uit het persbericht na afloop van het regeringsconclaaf in Leuven: "De aankoop van CO2-zuinige wagens moet sterker worden aangemoedigd. Daartoe wordt de bestaande belastingsvermindering voor wagens beneden respectievelijk 105 en 115 g CO2 omgezet in een korting op factuur bij aankoop.

Deze korting is gelijk aan 15% van de aankoopprijs van het aangekochte voertuig wanneer dit minder dan 105 g CO2 uitstoot, zonder het bedrag van 3 280 € ( niet geïndexeerd) te overstijgen. De korting is gelijk aan 3% van de aankoopprijs van het aangekochte voertuig wanneer deze een voertuig koopt met een CO2- uitstoot tussen de 105 en de 115 g/ km. Deze korting wordt beperkt tot een bedrag van 615 € (niet geïndexeerd)". Deze bestaande belastingvermindering was een belastingvermindering in de personenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting. De zelfstandigen onderworpen aan de personenbelasting hadden en hebben recht op de vermindering en behouden bijgevolg ook hun recht op de korting. Aan het toepassingsgebied van de maatregel verandert bijgevolg geen jota. Voor de bedrijfswagens aangekocht door een vennootschap daarentegen besliste de federale regering een milieuvriendelijke modulering van de bestaande aftrek in de vennootschapsbelasting, met een vermindering voor de meest vervuilende en een versterking van de aftrek voor de milieuvriendelijkste wagens en kan en voordeel opleveren dat zelfs hoger ligt dan de korting voor natuurlijke personen. Deze maatregel zal de bedrijven stimuleren tot het aankopen van milieuvriendelijker bedrijfswagens. Opnieuw letterlijk het persbericht van Leuven: "Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen (vanaf 1/4/2007) zal de aftrek van de kosten andere dan voor brandstof, die nu 75% bedraagt, worden gemoduleerd in functie van de CO2-uitstoot. tabel in bijlage. Deze maatregel wordt veralgemeend toegepast op het ganse bedrijfswagenpark vanaf 1 april 2008". De op de ministerraad van Leuven genomen beslissing wordt bijgevolg letterlijk uitgevoerd. We betreuren dan ook dat een dergelijk foutief bericht zonder verificatie de wereld wordt ingestuurd. Ook te raadplegen op www.presscenter.org.