28 mrt 2003 16:00

Militaire samenwerking

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een akkoord goed tussen de Federale Regering van Servië-Montenegro en de Belgische regering, in het militair domein.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een akkoord goed tussen de Federale Regering van Servië-Montenegro en de Belgische regering, in het militair domein.

Dit akkoord beoogt het toelaten van de organisatie van wederzijdse werkbezoeken, de deelname aan conferenties en seminaries georganiseerd door één van de beide partijen, de uitwisseling van informatie en ervaringen op het vlak van training, het onderricht, de vormingsprogramma's georganiseerd door de Krijgsmachten. De behandelde onderwerpen betreffen onder meer de defensie- en veiligheidspolitiek, de vredesondersteunende operaties, de humanitaire operaties, de organisatie en de werking van Defensie, de militaire geneeskunde. De ondertekening van dit akkoord moet bovendien het afsluiten, op een later tijdstip, van een technisch akkoord betreffende de doorgang van Belgische bevoorradingskonvooien met bestemming Kosovo via Servië-Montenegro vergemakkelijken. Deze nieuwe route betekent niet alleen tijdswinst maar ook besparingen op financieel vlak.