11 dec 2014 16:20

Minder opvangplaatsen voor asielzoekers in 2015

De ministerraad keurt een nota goed die minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voorstelden over de vermindering van het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in 2015.

Naar aanleiding van de beperking van het budget van fedasil, die beslist werd tijdens de begrotingsopmaak, wordt het aantal plaatsen in 2015 met 2.057 verminderd. Er worden echter 845 reserveplaatsen opgericht. De opvangcapaciteit bestaat in 2015 uit 16.636 beschikbare plaatsen en 2.193 reserveplaatsen. Het voorstel houdt rekening met het nieuwe opvangmodel (meer coherentie tussen asiel- en opvangbeleid), de prioriteiten van het
managementplan en het regeerakkoord (doelgroepenbeleid, opvangflexibiliteit, rationalisering en harmonisering).

Lees ook het persbericht van minister Theo Francken in bijhorend document.