05 mei 2022 13:46

Minderjarigen die een eBox-melding krijgen over hun belastingaangifte, wat moeten ze doen?

Minderjarigen kregen een eBox-melding over hun belastingaangifte. Wat moeten ze doen?

  • Indien de minderjarige beroepsinkomsten (b.v. uit een studentenjob) of diverse inkomsten (b.v. een onderhoudsuitkering) heeft, moet hij/zij een aangifte indienen of het voorstel van vereenvoudigde aangifte nazien.
  • Indien de minderjarige geen enkel inkomen heeft, is de verzending van de melding foutief en moet hij/zij niets doen. Elke minderjarige die zijn eBox activeerde b.v. in het kader van het coronavirus, kreeg namelijk deze boodschap maar minderjarigen zonder inkomsten moeten geen aangifte indienen. Ze mogen deze melding dus negeren en hoeven niets te doen.

De FOD Financiën verontschuldigt zich voor het ongemak.

Er wordt gewerkt aan een oplossing voor volgend jaar.

Net als in 2020 en 2021, kondigt de FOD Financiën via eBox de opening van Tax-on-web aan zodat burgers die de eBox gebruiken, proactief worden verwittigd en onmiddellijk toegang hebben tot hun aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?