17 jan 2014 15:01

Minimumvoorwaarden en kwaliteitsvereisten van de universele elektronische communicatiedienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de minimumvoorwaarden en de tariefvereisten van de universele elektronische communicatiedienst. 

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) liet in 2012 een analyse uitvoeren van de universele dienst van de markt voor elektronische communicatie. Op basis van die analyse heeft het BIPT een voorstel geformuleerd voor de snelheid van de functionele internettoegang en een advies inzake de tariefvereisten van de universele dienst. Die suggesties werden nageleefd en omgezet in twee ontwerpen van koninklijk besluit.

Het eerste ontwerp verplicht de aanbieder van de universele dienst om aan de eindgebruiker een downloadsnelheid te garanderen van ten minste 1 Mbit per seconde alle dagen van het jaar, op alle uren van de dag, behalve tijdens een maximumperiode van één uur per dag. 

Het tweede ontwerp schrapt het bestaande tariefplafond en stelt een mechanisme vast dat gebaseerd is op de volgende twee verplichtingen voor de aanbieder: 

  • de verplichting om op het hele grondgebied een uniform betaalbaar tarief aan te bieden voor de verrichting van het geografische element van de universele dienst
  • het tarief voor de diensten die onder het geografische element van de universele dienst vallen, moet lager zijn dan of gelijk aan het tarief voor het financieel meest interessante aanbod van de aanbieder. 

De ontwerpen worden voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Zij worden vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele elektronische-communicatiedienst

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie