24 jan 2014 16:30

Minimumvoorwaarden en kwaliteitsvereisten van de universele elektronische communicatiedienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimumvoorwaarden en de kwaliteitsvereisten van de universele elektronische communicatiedienst preciseert.

Uit de analyse die het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) in 2012 heeft uitgevoerd, blijkt dat er bij storingen sprake kan zijn van overmacht. De regering besliste daarom om de normen voor storingen te behouden, maar middels een besluit van het Instituut de gevallen te preciseren waarin de operator zijn verplichtingen inzake dienstkwaliteit niet kan vervullen om redenen waarover hij geen controle heeft en die niet kunnen worden toegeschreven aan een fout van hem. In die gevallen wordt de duur van de opheffing van de storing niet meegerekend bij de controles van het BIPT.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité, vervolgens aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opheffing van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst