14 jul 2021 15:46

Minister Khattabi reageert op ‘fit for 55’: “baanbrekende nieuwe voorstellen, nog bijsturing nodig”

Minister Khattabi verwelkomt het "Fit for 55"-pakket, dat de voorstellen van de Europese Commissie bevat om de emissiereducties van minimaal -55% voor 2030 waar te maken. Ze stelt met genoegen vast dat de Europese Commissie al meer rekening houdt met aandachtspunten die ons land de voorbije maanden signaleerde.

Het beter reguleren van de vervuiling door de scheep- en luchtvaart, het beschermen van ondernemingen en jobs in Europa met een grensheffing en de steun voor gezinnen via een sociaal fonds, zijn enkele interessante nieuwe elementen in ‘fit for 55’. We zijn ook verheugd dat de Commissie gehoor geeft aan het verzoek van België om emissievrije voertuigen de norm te maken en zo bij te dragen tot bescherming van het klimaat en de luchtkwaliteit. De federale regering zal constructief deelnemen aan de discussies in België en in Europa over deze voorstellen, die nog moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement ” verklaart de minister.

De minister voegt eraan toe: "De noodzakelijke transformatie  door het “Fit for 55”-pakket zal enkel slagen als ze als legitiem en rechtvaardig wordt gezien en ervaren. Dit zowel voor de gevraagde inspanningen als voor de gevolgen van het beleid. Naast de klimaatambitie zal ik ten volle waken over die rechtvaardige transitie bij de analyse van de voorstellen van de Commissie. Dit vormt de uitdaging voor de 21ste eeuw: leven met respect voor de grenzen van de planeet en het voorkomen van klimaatextremen zoals we die we jammer genoeg vandaag al wereldwijd meemaken, en daarbij aan iedereen de voorwaarden voor een goed leven garanderen.”