26 nov 2014 11:05

Ministeriële Raad van het Europese Ruimtevaartagentschap

De ministerraad geeft een mandaat aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs om het Belgische standpunt te verdedigen tijdens de ESA-Ministerraad van 2 december 2014 in Luxemburg. 

De staatssecretaris is eveneens belast met het nemen van de nodige internationale juridische verbintenissen voor de voortzetting van bestaande of het opstarten van nieuwe ESA-programma's en om de deelname van België aan deze programma's te bevestigen, in lijn met de budgettaire programmatie 2015-2019.

Deze vergadering moet het mogelijk maken dat de ESA-lidstaten:

  • een beslissing nemen over de ontwikkeling van een lanceerraket van de nieuwe generatie en over de evolutie van de Vega-lanceerraket
  • bijdragen aan de kosten voor exploitatie van het internationale ruimtestation voor de periode 2015-2017
  • eventueel kunnen deelnemen aan ESA-programma's die niet volledig werden onderschreven of die bijkomende bijdragen nodig hebben 
  • de grote lijnen definiëren van de evolutie van de ESA in een wijzigende Europese en wereldcontext