27 nov 2014 15:52

Ministerraad van 27 november 2014

De ministerraad vergaderde op donderdag 27 november 2014 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad heeft de eerste minister de maatregelen toegelicht van het voorontwerp van programmawet dat vanmorgen werd goedgekeurd (zie persbericht). Charles Michel voegde er aan toe dat deze programmawet het regeerakkoord uitvoert, dat moeilijke sociaal-economische maatregelen bevat maar ook de financiële en budgettaire sanering doorvoert. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen: