25 nov 2014 13:06

Legercontingent voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2015 vaststelt. 

Het legercontingent wordt beperkt tot 31 809 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2015 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • maximum 30 614 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend in de personeelsenveloppe van militairen
  • maximum 495 militairen van het actief kader berekend buiten de voornoemde personeelsenveloppe van militairen
  • maximum 700 militairen van het reservekader die kunnen worden wederopgeroepen

 

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent jaarlijks moet worden vastgelegd.