27 nov 2014 15:29

Voorontwerp van programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goed.

De belangrijkste maatregelen worden toegelicht in bijgevoegd document.