25 nov 2014 11:50

Dienstvrijstellingen voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerpomzendbrief goed over de dienstvrijstellingen die in 2015 aan het personeel van het federaal administratief openbaar ambt worden toegekend. 

Aangezien Nieuwjaar (1 januari), O.H. Hemelvaart (14 mei) en de nationale feestdag (21 juli) op een dinsdag of een donderdag vallen, wordt aan alle personeelsleden een dienstvrijstelling toegekend op vrijdag 2 januari en vrijdag 15 mei en op maandag 20 juli 2015.