25 nov 2014 13:00

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hervé Jamar, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de monopolierente vastlegt voor 2014. 

De Nationale Loterij is aan de Rijksbegroting een monopolierente verschuldigd die voor 2014 135 miljoen euro bedraagt, roerende voorheffing inbegrepen. Die rente moet worden betaald in de loop van de maand december van het jaar waarvoor ze verschuldigd is.