26 nov 2014 15:59

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg door het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2014.

Het bedrag wordt vastgesteld op 7 076 744 euro. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de algemene raad van het RIZIV.