27 nov 2014 11:04

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verlengt. 

Het mandaat van de heer Dirk Cuypers wordt verlengd met 6 maanden, tot 31 mei 2015.