25 nov 2014 12:58

Overheidsopdracht voor de levering van dieselbrandstof aan Defensie

De ministerraad geeft aan minister van Defensie Steven Vandeput toelating om een overheidsopdrachtenprocedure op te starten voor de aankoop van dieselbrandstof in de stations en depots van Defensie. 

Deze meerjarige opdracht (2015-2018) heeft betrekking op de aankoop en de levering van winterdiesel zonder biobrandstof. Die brandstof is onmisbaar voor de uitvoering van de opdrachten van Defensie en voor de leveringen aan derden. De behoeften worden geschat op 9000 m³ per jaar.