11 dec 2003 16:00

Ministerraad van 11 december 2003

De Ministerraad keurde, via de schriftelijke procedure, vijf voorontwerpen van wet betreffende de verkiezingen van 2004 goed.

De Ministerraad keurde, via de schriftelijke procedure, vijf voorontwerpen van wet betreffende de verkiezingen van 2004 goed.

De voorontqerpen, die in tweede lezing werden goedgekeurd, werden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.