11 feb 2004 16:00

Ministerraad van 11 februari 2004

De Ministerraad vergaderde op woensdag 11 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 11 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de 59 Europese richtlijnen van federale bevoegdheid, die naar Belgisch recht om te zetten zijn, overlopen.