11 feb 2004 16:00

Omzetting van Europese richtlijnen

De Ministerraad heeft de 59 Europese richtlijnen van federale bevoegdheid, die naar Belgisch recht om te zetten zijn, overlopen.

De Ministerraad heeft de 59 Europese richtlijnen van federale bevoegdheid, die naar Belgisch recht om te zetten zijn, overlopen.

Hij heeft in detail elk van de richtlijnen besproken en zich beraden over de procedure en de kalender. De Raad heeft de algemene richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het netwerk van coördinatoren, de bekendmaking en de notificatie van de omzetting evenals de gegevensbank. Er werd beslist een interfederale werkgroep op te richten, die zich proactief zal bezighouden met de omzetting van Europese richtlijnen. De Ministerraad stelt vast dat de omzetting van minstens 25 richtlijnen vóór de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004, wellicht mogelijk is.