14 okt 2011 15:40

Ministerraad van 14 oktober 2011 - 21u30

De ministerraad kwam op 14 oktober 2011 om 21u30 voor de tweede maal bijeen onder het voorzitterschap van minister van Financiën Didier Reynders.

De ministerraad kwam op 14 oktober 2011 om 21u30 voor de tweede maal bijeen onder het voorzitterschap van minister van Financiën Didier Reynders.

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen: