15 okt 2011 13:40

Staatsgarantie cvba's

Staatsgarantie voor het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen

Staatsgarantie voor het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen

De ministerraad beslist een garantie toe te kennen voor de bescherming van het kapitaal van de individuele coöperanten van de erkende coöperatieve vennootschappen ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS cvba. 

Het gaat om een gelijkwaardige bescherming als voor alternatieve spaarproducten zoals bankdeposito’s en de verzekeringen van tak 21

Met de uitbreiding van de bescherming wil de ministerraad de omvang en de gevolgen van de huidige crisis op de financiële markten beperken en het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel vrijwaren.